Foreningen / Medlemmers data

Medlemmers data

EU-persondataforordningen

Den 25. maj 2018 trådte den nye EU-persondataforordning i kraft. Forordningen virker direkte i alle EU-medlemslande og erstatter dermed „Persondataloven”.

Indsigt

Du kan til enhver tid få indsigt i de data, Foreningen for brune bier i Danmark (BBD) har registreret. Ønsker du nogle, eller alle dine personlige oplysninger ændret eller slettet, kan dette ske ved henvendelse til formand/ kasserer.

Medlemmers data

Som medlem af Foreningen for brune bier i Danmark (BBD), har du givet os adgang til en række personoplysninger, vi eksempelvis bruger til opkrævning af kontingent. BBD indsamler og behandler udelukkende persondata, som er relevante og nødvendige, og som du selv har oplyst. Vi antager, at du, idet du meddeler dine data samtykker i, at BBD må opbevare og anvende dine data som nedenfor beskrevet.

Vi indsamler og behandler:
• personnavn,
• post- og eller e-mailadresse,
• telefonnummer,
• evt. medlemskab af Danmarks Biavlerforening (DBF).

Dine oplysninger figurerer i en adresseliste, som genereres på formand/kassererens private computer, hvortil ingen andre har adgang. Listen benyttes i forbindelse med nødvendig kommunikation til medlemmerne (fortrinsvis e-mail). Dit navn og din e-mailadresse findes i denne forbindelse på en eller flere distributionslister på formand/kassererens private computer.

Foreningens hjemmeside opsamler ingen form for personoplysninger.